Feed Element

Označení dynamických prvků ve Feed Image Editoru. Do fotografií můžete v aplikaci vkládat dynamicky se měnící prvky, které se mění společně s XML.